บริษัท เอเอสเอ็ม เทรนนิ่ง จำกัด เสนอหลักการในออกแบบหลักสูตร เริ่มจากความเชื่อที่ว่าพนักงานในองค์กรมีหลายระดับโดยแต่ละระดับจะมีความรู้ พฤติกรรม และความสามารถที่แตกต่างกันไป พนักงานระดับต้น จะมีความเข้าใจการแสดงพฤติกรรมที่องค์กรคาดหวังได้เพียงครั้งคราว (Developing) พนักงานระดับหัวหน้างานจะแสดงพฤติกรรมได้อย่างเพียงพอเพื่อให้งานบรรลุตามเป้าหมาย โดยต้องรับฟังผู้อื่นและพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ (Perform) พนักงานระดับหัวหน้างานอาวุโสต้องเป็นผู้ที่เข้าใจความหมาย สามารถประยุกต์ ความรู้ ทักษะ และพฤติกรรมได้ตามสถานการณ์อย่างเหมาะสมและแสดงพฤติกรรมเหล่านั้นอย่างเป็นปกติ (Proactive) ผู้บริหารระดับผู้จัดการจะต้องเป็นแบบอย่างในการประพฤติของพนักงานทั่วไปต้องเป็นผู้ที่ชักจูง แนะนำให้คนอื่น ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทิศทางที่กำหนด (Role Model) ส่วนผู้บริหารระดับสูงจะเป็นผู้คอยตอบแทนส่งเสริมจัดการทรัพยากรเพื่อให้องค์กรมีพฤติกรรมที่คาดหวังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร (Inspire Culture)

พนักงานในองค์กรแต่ละบทบาท จำเป็นต้องทำหน้าที่ในแต่ละบทบาทของตนเองให้สมบูรณ์ โดยพนักงานแต่ละระดับจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาตามสูตร 70 20 และ 10 กล่าวคือ 70% จะเป็นการพัฒนาในงานของตนเอง 20% เป็นการเรียนรู้จักบุคคลอื่นและ 10% เป็นการเรียนรู้ผ่านห้องเรียน หรือการเรียนที่เป็นทางการ

ทั้งนี้ การออกแบบการเรียนรู้จะเป็นไปตามสูตร 70 20 และ 10 เพื่อให้พนักงานที่ได้รับการพัฒนาจะต้องสามารถนำธุรกิจ (Leading Strategy) นำงาน (Leading Performance) นำผู้อื่น (Leading Team /Network /Community) และนำตนเองได้ (Leading Yourself) ดังภาพ 

IN HOUSE TRAINING COURSE

เปิดรับสมัคร Public Training หลักสูตร "พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเชิงปฏิบัติการ" (Personal Data Protection Act : PDPA) รุ่น 2 และ รุ่น 3 เน้นลงมือปฏิบัติจริง เพื่อนำไปปฏิบัติงานจริงในองค์กร พร้อมปรึกษาฟรี ++++ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นกฎหมายใหม่ของไทยที่กำลังจะมีผลใช้บังคับในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 โดยกฎหมายฉบับนี้ได้กำหนดโทษทั้งทางแพ่ง ทางอาญา และทางปกครองซึ่งมีโทษที่ปรับไว้สูงสุด ถึง 5 ล้านบาท ดังนั้น ทุกๆ องค์กรที่มีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลเป็นจำนวนมาก พนักงานทุกคน จึงจำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนทัศนคติที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันข้อพิพาทและปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้ปฏิบัติงานเองและต่อบริษัท

ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,900 บาท (2 break 1 lunch ) พิเศษ!!! หากท่านลงทะเบียน และชำระเงินภายในวันที่ 21 เมษายน 2564 เหลือเพียงท่านละ 3,500 บาท

  • รุ่นที่ 2 วันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 08.30-16.00 น. ณ โรงแรมรัตนชล ชลบุรี (ถนนสุขุมวิท) อ.เมือง จ.ชลบุรี
  • รุ่นที่ 3 ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30-16.00 น. ณ โรงแรมวลายา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

พิเศษสุด++++ ลงทะเบียนพร้อมกัน 3 ท่าน ค่าลงทะเบียนเพียงท่านละ 3,000 บาท สิทธิพิเศษนี้เฉพาะ 12 ท่านแรกเท่านั้น


 ลงทะเบียน คลิ๊ก https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciZdZvOnj0JqqutUD8owpM6-iKfEyAkz4KrQh7jWsubc3ToQ/viewform?fbclid=IwAR2hqPX4JbuIay3Wz8Re6DExG_zgnOPTEWzXGRrtc1zt6jEuC8UnnT8z0Eg


สอบถามเพิ่มเติม
คุณเชิดสกุล 062-698-6815
คุณแบงค์ 088-872-2529

PDPA คืออะไร ??? คลิปนี้มีคำตอบ
ภาพบรรยากาศการอบรม รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 

ทีมผู้บริหาร/วิทยากร

image
ดร.ดวริต ตัณฑ์ศุภศิริ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)
ที่ปรึกษาการออกแบบหลักสูตรและการจัดฝึกอบรม
image
ดร.วิเชศ คำบุญรัตน์
ทีปรึกษาและวิทยากร
image
อาจารย์ชนะวัฒน์ วุฒิเสลา
วิทยากร
image
อาจารย์นิลวรรณ พลิกานนท์
วิทยากร

5 Trends in Training & Development in 2021

5 Trends in Training & Development in 2021 EP.1
5 Trends in Training & Development in 2021 EP.2
5 Trends in Training & Development in 2021 EP.3
5 Trends in Training & Development in 2021 EP.4

บทความ/สาระน่ารู้

บรรยายโดยครูผู้สอนที่ได้รับการรับรองการเป็นวิทยากรด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน จากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT)

พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act : PDPA) เป็นกฎหมายใหม่ของไทยที่กำลังจะมีผลใช้บังคับในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 โดยกฎหมายฉบับนี้ได้กำหนดโทษทั้งทางแพ่ง ทางอาญา และทางปกครองไว้สูงถึง 5 ล้านบาท

บางคนมีพี่น้องแท้ๆ แต่นิสัยและความคิดยังไม่เหมือนกันเลย แล้วเราจะคาดหวังให้คนทั้งทีมมีนิสัยหรือความคิดเหมือนกับเราได้อย่างไร

ก่อนอื่นขอบอกความหมายของคำว่า Team Building ก่อน Team Building คือ การรวบรวมรูปแบบของกิจกรรมหลายๆ ประเภท เพื่อใช้ในการสร้างความสัมพันธ์ของผู้คนในกลุ่มคน หรือสังคมที่อยู่ร่วมกัน หรือในที่ทำงาน) ดังนั้น ถ้าถามว่าทำไมแต่ละองค์กรต้องทำ Team Building คำตอบก็คือ เพื่อทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลดีขึ้น ความสัมพันธ์ภายในกลุ่มดีขึ้น และเกิดสภาพแวดล้อมในทีมที่ดีขึ้น Team Building เป็นพื้นฐานสำคัญยิ่งในการพัฒนาองค์กร (Organizational Development)

Clients

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้