หลักสูตร การนำเสนออย่างมืออาชีพ (Professional Presentation Skill)

2859 จำนวนผู้เข้าชม  | 

หลักสูตร การนำเสนออย่างมืออาชีพ (Professional Presentation Skill)

หลักการและเหตุผล 
 
วิกฤติการการแพร่ระบาดของ covid19 ได้สร้างผลกระทบทางลบอย่างมากมายต่อเศรษฐกิจ ธุรกิจ และ ชีวิตของผู้คน  วิกฤติการณ์ในครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการทำงานอย่างกว้างขวาง  หลายๆท่านได้มีประสบการณ์และการปรับตัวในการทำงานแบบ work from home  ซึ่งเป็นการทำงานที่มีความยากลำบากมากขึ้นในการสื่อสารซึ่งกันและกัน  เนื่องจากเราจะต้องมีระยะห่างกันทางสังคม social distancing เพื่อป้องกันการระบาดของโรค    อนึ่ง การนำเสนองานต่างๆ การประชุมต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าตัดสินใจในการซื้อสินค้าหรือบริการก็ยิ่งมีข้อจำกัดในด้านโอกาสในการประชุมร่วมกับลูกค้าเป็นไปได้ยากยิ่งขึ้น  การนำเสนองานในหลายกรณีอาจจะต้องกระทำผ่านการประชุมทางไกล online กันมากยิ่งขึ้น เช่น ใช้การประชุมการเสนองานผ่านทาง Zoom application เป็นต้น

 ทางบริษัท ASM Company  ได้เล็งเห็นถึงอุปสรรค์ดังกล่าวนี้ และ ต้องการเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมฟันฝ่าวิกฤตินี้ไปด้วยกันกับทุกๆท่าน  ทางบริษัทจึงได้จัดให้มีการจัดการฝึกอบรมทาง Online ในหัวข้อ  การนำเสนออย่างมืออาชีพ (Professional Presentation Skill) เพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างทักษะให้กับผู้ที่ต้องการนำเสนองานให้ประสบความสำเร็จ เช่น การนำเสนองานเพื่อธุรกิจ, การนำเสนองานเพื่อการเสนองานให้กับลูกค้าภายนอก  และ การนำเสนองานให้กับลูกค้าภายในองค์กร  โดยคำนึงถึงการเว้นระยะห่างทางสังคม  จึงได้จัดการอบรมผ่านทาง Zoom  Application Online

วัตถุประสงค์

 1. เพื่ออธิบายหลักการสำคัญและความรู้และเทคนิคในการทำ Presentation ให้ประสบผลสำเร็จ
 2. เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกฝนการทำ Presentation จริง และ ทำการนำเสนอจริงโดยมีวิทยากรให้การ Feedback เพื่อการพัฒนาของผู้เรียน
 3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติงานได้จริงหลังการฝึกอบรม
เนื้อหาการเรียนรู้
 1. ความสำคัญและองค์ประกอบของการของการทำ Presentation ให้ประสบผลสำเร็จ มีอะไรบ้าง
 2. การวิเคราะห์ผู้ฟัง, การวิเคราะห์ความต้องการของผู้ฟัง  และผู้นำเสนองานให้ความสำคัญกับผู้ฟัง  เพื่อความเข้าใจผู้ฟัง, เพื่อตอบสนองผู้ฟังได้อย่างตรงจุด เพื่อความสำเร็จได้การยอมรับจากผู้ฟัง
 3. การวางโครงเรื่อง Story Board ในการทำ Presentation  โดยใช้กฎของ  Rule of 3’s เพื่อให้การ  presentation   อย่างเป็นระบบ และ ง่ายต่อผู้ฟัง
 4. การออกแบบหัวเรื่องการนำเสนอ Headline เพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจง่าย
 5. การออกแบบ Signposts
 6. การออกแบบ เนื้อหา content  ที่น่าเชื่อถือ มีเหตุผลสนับสนุนแบบ Point Support Point
 7. การออกแบบ การเริ่มต้น ที่น่าสนใจ (Start with Bang)
 8. การออกแบบ การจบ การ Presentation อย่างน่าประทับใจ 3  แบบ คือ บอกให้ทำ, ขายความคิด, ขอคำปรึกษา (Tell, Sell, Consult)
 9. การเข้าใจองค์ประกอบของการนำเสนอ presentation delivery ว่ามีปัจจัยอะไรบ้าง 
 10. น้ำเสียง, ภาษาท่าทางในการนำเสนอเพื่อให้ช่วยให้เกิดพลังในการนำเสนอ
 11. สิ่งที่ควรทำ และ สิ่งที่ไม่ควรทำ ในการนำเสนอคืออะไรบ้าง
 12. การเตรียมการสำหรับ สิ่งแวดล้อมในการนำเสนอ คือ สถานที่, อุปกรณ์, เอกสารการนำเสนอ
 13. เกร็ดความรู้เรื่อง Power point เพื่อการนำเสนอให้สำเร็จ
 14. การนำเสนอด้วยพลัง
 15. การจัดการกับความกังวลในการนำเสนอ
 16. การฝึกการนำเสนอจริง 2 ครั้ง ของผู้เรียน ก่อนการเรียน และ หลังการเรียน (Before training and After training)
วิธีการสัมมนา
 • ผู้เรียนนำเสนอผลงานจริงด้วย Power point  ในการเรียนวันแรก ก่อนการเรียนภาคทฤษฎี (Before)
 • ผู้สอนอธิบายทฤษฎี และ แนวคิด และ workshop
 • ผู้เรียนประยุกต์ปรับงานที่ได้ Presentation ไปในวันแรก เพื่อเตรียมการนำเสนองานครั้งที่ 2
 • ผู้เรียนนำเสนอผลงานจริง ครั้งที่ 2 , ผู้สอนให้การ Feedback เพื่อการพัฒนา (After)
การเตรียมการของผู้เรียน
 1. ผู้เรียนเตรียมงานนำเสนอ เป็นไฟล์ PowerPoint Presentation ซึ่งเป็นงานจริงที่ท่านต้องใช้เพื่อนำเสนอ ประมาณ 7-10 แผ่น
 2. กรุณาส่ง File Presentation มาที่ คุณ เชิดสกุล ASM Company, Email :  cherdsakuls@asmt.co.th    ภายในวันที่  12 มิ.ย 64
 3. ผู้เรียนพิมพ์งานนำเสนอ 1 slide ต่อ 1 หน้า กระดาษ A4 พร้อมทั้งนำติดตัวมาในวันเรียน
 4. ผู้เรียนเตรียม computer สำหรับการเรียนผ่านทาง Zoom application

ระยะเวลาการอบรม 2 วัน

Agenda

Day-1

9.00-12.30 

 • แนะนำโปรแกรมการฝึกอบรม Effective Presentation Skill
 • วัตถุประสงค์การฝึกอบรม
 • Presentation ครั้งที่1 โดยผู้เรียน, Present ท่านละ 6 นาที, Feedback ท่านละ 2 นาที
 • ภาคทฤษฎี และ Workshop

12.30 น.

 • ผู้เรียน แก้ไขงาน Power point presentation และ เตรียมการ นำเสนอ ในวันที่ 18 มิ.ย 64

Day-2

9.00-12.30       

 • Presentation ครั้งที่ 2 โดยผู้เรียน, Present ท่านละ 15 นาที, Feedback ท่านละ 5 นาที
กลุ่มเป้าหมาย
 • ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ งานด้านต่างๆ ของ องค์กรที่ได้รับมอบหมายให้จัดทำการ Presentation  ให้กับ ลูกค้าภายนอก และ ลูกค้าภายในองค์กร เช่น
  • ฝ่าย ขาย
  • ฝ่าย การตลาด
  • ฝ่าย ทรัพยากรบุคคล
  • ฝ่าย บัญชีและการ เงิน
  • ฝ่าย เทคโนโลยสารสนเทศ
  • ฝ่าย ธุรการสำนักงาน
  • ฝ่าย สื่อสารองค์กรและแรงงานสัมพันธ์
  • บุคคลทั่วไปที่สนใจ

จำนวนผู้ร่วมสัมมนาต่อรุ่น    8-10   คน

 วิทยากร :  นายเพิ่มศักดิ์  โลหะพัฒนบำรุง


ลงทะเบียนหลักสูตรนี้คลิ๊ก

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้