หลักสูตร รู้ทันกฏหมายแรงงานเพื่อการบริหารงานบุคคล

2149 จำนวนผู้เข้าชม  | 

หลักสูตร รู้ทันกฏหมายแรงงานเพื่อการบริหารงานบุคคล

หลักการและเหตุผล

กฎหมายแรงงานเป็นกฎหมายที่บัญญัติถึงสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้างองค์กรนายจ้างและองค์กรลูกจ้าง รวมทั้งมาตรการที่กำหนดให้นายจ้าง ลูกจ้าง และองค์กรดังกล่าวต้องปฏิบัติต่อกันและต่อรัฐ

การเรียนรู้กฎหมายแรงงานเป็นเรื่องที่จำเป็นยิ่งสำหรับนายจ้างหรือผู้มีหน้าที่เป็นฝ่ายนายจ้างทุกระดับตั้งแต่กรรมการผู้จัดการไปจนถึงหัวหน้างาน ลูกจ้างทุกคน รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องกับการบริหารและใช้กฎหมายแรงงาน

ทั้งนี้ เพื่อให้การจ้างงาน การใช้แรงงาน การประกอบกิจการ และความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างเป็นไปโดยเหมาะสม ต่างก็ได้รับประโยชน์ที่ตนพึงพอใจ อันจะมีผลทำให้เกิดความสงบสุข ความเจริญ และความมั่นคงแก่นายจ้าง ลูกจ้าง สังคมและประเทศชาติ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับอบรม มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในองค์กร
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับอบรมเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้างตามกฎหมายแรงงาน
 3. เพื่อลดข้อขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างจากการใช้กฎหมายแรงงาน
 4. เพื่อส่งเสริมระบบแรงงานสัมพันธ์จากการบริหารงานบุคคลให้ถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน

เนื้อหาการเรียนรู้

 1. กฎหมายแรงงานที่เกียวข้องและมีความสำคัญต่อองค์กร
 2. สัญญาจ้างแรงงานแตกต่างสัญญาจ้างทำของอย่างไร
 3. ระเบียบข้อบังคับในการทำงานที่สามารถบังคับใช้ได้ตามกฎหมาย
 4. นายจ้างเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างได้อย่างไร
 5. ประเด็นที่สำคัญในการบริหารแรงงาน เช่น ค่าจ้าง การทำงานล่วงเวลา การทำงานในวันหยุด การบอกกล่าวล่วงหน้า สวัสดิการ วันหยุด วันลา การพักงาน การเลิกจ้าง การจ่ายค่าชดเชย ฯลฯ
 6. กำหนดการจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด ค่าล่วงเวลาในวันหยุด ค่าชดเชย และกรณีผิดนัดการจ่ายในกรณีข้างต้น
 7. หนังสือเตือนที่ถูกต้องและเป็นพยานหลักฐานได้
 8. การเลิกจ้างไม่เป็นธรรมคืออะไร
 9. ตัวอย่างการวินิจฉัยตามคำพิพากษาศาลฎีกา
 10.  ถาม-ตอบ

วิธีการสัมมนา : เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เข้าสัมมนา (ผ่านระบบ Zoom)

 • ทฤษฎี และข้อกฎหมาย                       
 • วิธีปฏิบัติงานจริง
 • กรณีศึกษา                                 
กลุ่มเป้าหมาย
 • ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานบริหารทรัพยากรบุคคล
 • ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 • บุคคลทั่วไปที่สนใจ

จำนวนผู้เข้าสัมมนา : 30 ท่าน

วิทยากร : อาจารย์ชัชวาล โรจนประไพ (ผู้เชี่ยวชาญด้านกฏหมายแรงงาน)


ลงทะเบียนหลักสูตรนี้คลิ๊ก

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้