พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act : PDPA)

2546 จำนวนผู้เข้าชม  | 

พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act : PDPA)

พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act : PDPA) เป็นกฎหมายใหม่ของไทยที่กำลังจะมีผลใช้บังคับในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 โดยกฎหมายฉบับนี้ได้กำหนดโทษทั้งทางแพ่ง ทางอาญา และทางปกครองไว้สูงถึง 5 ล้านบาท ดังนั้น ทุกๆ องค์กรที่มีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลเป็นจำนวนมาก
พนักงานทุกคน จึงจำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนทัศนคติที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันข้อพิพาทและปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้ปฏิบัติงานเองและต่อบริษัท
บริษัท เอเอสเอ็ม เทรนนิ่ง จำกัด เป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษา และจัดทำ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และเป็นที่ปรึกษาด้าน PDPA ให้กับหลายองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน

อาจารย์ชัชวาล โรจนประไพ

ประวัติการศึกษา

 • ศิลปศาสตร์บัณฑิต เอกภาษาอังกฤษ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สมาชิกวิสามัญเนติบัณฑิตสภา
 • นักเรียนทุน Association Oversea Training Scholarship (AOTS) 2
 • หลักสูตร เรื่องการแรงงานสัมพันธ์ และการบริหารบุคคล ที่ประเทศญี่ปุ่น
 • รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัญฑิต การจัดการภาครัฐและเอกชน (MPPM) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ขอบเขตการให้บริการ

 1. Training ให้ความรู้เกี่ยวกับ PDPA
 2. วิเคราะห์ระบบไหลเวียนข้อมูลในบริษัทฯทั้งหมด (Data Mapping)
 3. ตรวจสอบช่องโหว่ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เป็นตามกฎหมายกำหนด
 4. วางแนวทางการดำเนินการข้อมูลเก่าที่เก็บรวบรวมก่อนกฎหมายเริ่มใช้บังคับ (ก่อน 1 มิ.ย. 64)
 5. จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ในรูปแบบนโยบายกลางของบริษัท
 6. จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลเฉพาะส่วนลูกค้า (Customer Privacy Policy)
 7. จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลเฉพาะส่วนพนักงาน (Employee Privacy Policy)
 8. จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล การใช้ และการเผยข้อมูล เช่น แบบยินยอมการเก็บข้อมูล ใช้และเผยข้อมูล แบบใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล ฯลฯ
 9. จัดทำเอกสารที่เกี่ยวกับผู้ประมวลข้อมูลที่เกี่ยวกับบริษัท กรณีมีการส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้บริษัทฯ ข้างนอก เช่น Outsource
 10. จัดทำแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการประมวลผลกิจกรรมของข้อมูลส่วนบุคคล (Record of Processing Activities) ของบริษัท หลังกฎหมายมีผลบังคับใช้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คุณเชิดสกุล(เชิด) โทร. 062-698-6815
E-mail : cherdsakuls@asmt.co.th

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้