การสร้างมนุษยสัมพันธ์ในองค์กร Human Relations

2122 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การสร้างมนุษยสัมพันธ์ในองค์กร Human Relations

หลักการและเหตุผล

ในการทำงานของทุกองค์กร การจะเป็นที่ยอมรับของสังคมในองค์กรนั้น การมีมนุษย์สัมพันธ์และรู้จักการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นเป็นสิ่งที่สำคัญ เพื่อเสริมสร้างการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขและเกิดประสิทธิภาพ ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ เข้าใจและรู้จักลักษณะของตนเองและผู้อื่น เข้าใจในหลักของการสื่อสาร ความสำคัญ และปัญหาที่มักจะเกิดจากการสื่อสาร เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่ตนเองและองค์กร       

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้มีความเข้าใจเรื่องการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ถูกต้อง
 • เพื่อให้เกิดความรัก ความเชื่อถือ ศรัทธา และไว้วางใจจากผู้อื่น
 • เพื่อพัฒนาจุดเด่นและแก้ไขจุดด้อยในด้านมนุษย์สัมพันธ์ของตนเอง
 • เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร ลดปัญหาความขัดแย้งในการทำงาน
 • เพื่อสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตทำงานให้ประสบความสำเร็จและมีความสุข

หัวข้อการอบรม

 • ความสำคัญของมนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน
 • ความหมายและองค์ประกอบของมนุษยสัมพันธ์
 • วิธีการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • ลักษณะผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • หลักการพัฒนาตนเพื่อเสริมสร้างสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนร่วมงาน
 • เทคนิคการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน 
 • พัฒนาทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ความสำคัญของการสื่อสารและปัญหาในการสื่อสาร
 • หลักการใช้ภาษาพูดและภาษากายที่ดี
 • เทคนิคการสร้างสัมพันธภาพจากการสื่อสาร
รูปแบบการอบรม
 • การบรรยาย 
 • กรณีศึกษา ให้มีประสบการณ์เพิ่มจากตัวอย่างจริง
 • กิจกรรมและเกม
 • ฝึกปฏิบัติจาก Workshop              

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้