พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) (สำหรับหน่วยงานต่างๆ ในองค์กร)

713 จำนวนผู้เข้าชม  | 

พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)  (สำหรับหน่วยงานต่างๆ ในองค์กร)

หลักการและเหตุผล

กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นกฎหมายใหม่ของไทยที่กำลังจะมีผลใช้บังคับในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 นี้ โดยกฎหมายนี้ได้กำหนดโทษทั้งในทางแพ่ง ทางอาญาและทางปกครองไว้สูงถึง 5 ล้าน ดังนั้น ทุก ๆ หน่วยที่มีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของป็นจำนวนมาก พนักงานทุกคน จึงต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนทัศนคติที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันข้อพิพาทและปํญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นต่อตัวผู้ปฏิบัติงานเองและต่อบริษัท 

วัตถุประสงค์

เพื่อให้บุคคลากรได้เรียนรู้ มีทักษะ ความเข้าใจ มีทัศนคติที่ถูกต้องและเตรียมความพร้อมให้องค์กรปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
มุ่งเน้นการนำไปปฏิบัติจริงของธุรกิจให้ถูกต้องตามกฎหมายและประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ


เนื้อหาการเรียนรู้

 1. แนวคิดและที่มาของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่สำคัญ
 2. ความสำคัญของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 3. ขอบเขตของข้อมูลส่วนบุคคล (Scope)
 4. การเลือกใช้ฐานในการประมวลข้อมูลส่วนบุคคล 7 ฐาน เพื่อสอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายแรงงาน
 5. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ควบคุมและผู้ประมวลผลข้อมูล
 6. แนวปฏิบัติเพื่อการประเมินผลกระทบด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 7. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยัง ต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ
 8. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการการจัดทำข้อมูลนิรนาม
 9. โทษทางแพ่ง ทางอาญาและทางปกครอง ตามกกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 10. การเตรียมความพร้อมขององค์กร
 11. การกำหนดมาตราฐานในการทำงานเพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 12. กรณีศึกษาเรื่องข้อมูลส่วนบุคคล
วิธีการสัมมนา : เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เข้าสัมมนา 
 • ทฤษฎี และข้อกฎหมาย                       
 • วิธีปฏิบัติงานจริง
 • กรณีศึกษา                                 
 • กิจกรรมกลุ่ม
กลุ่มเป้าหมาย
 • ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านต่างๆ ขององค์กร เช่น
 • ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 • ฝ่ายบัญชีและการเงิน
 • ฝ่ายกิจการองค์การ
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ฝ่ายธุรการสำนักงาน 
 • ฝ่ายการตลาด
 • ฝ่ายสื่อสารองค์กรและแรงงานสัมพันธ์
 • ฝ่ายปฎิบัติการ สำนักกรรมการ
 • แผนกระบบบริหารคุณภาพและควบคุมคุณภาพ และผู้บริหารกิจการ

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้