STRATEGIC MANAGEMENT

กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นกฎหมายใหม่ของไทยที่กำลังจะมีผลใช้บังคับในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 นี้ โดยกฎหมายนี้ได้กำหนดโทษทั้งในทางแพ่ง ทางอาญาและทางปกครองไว้สูงถึง 5 ล้านบาท ดังนั้น ทุก ๆ หน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของป็นจำนวนมาก พนักงานทุกคน จึงต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนทัศนคติที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันข้อพิพาทและปํญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นต่อตัวผู้ปฏิบัติงานเองและต่อบริษัท

ในโลกปัจจุบันซึ่งเป็นยุคของข้อมูลข่าวสารที่มนุษย์สามารถรับรู้ เรียนรู้ และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและส่งผลกระทบต่อองค์กรและบุคลากรในองค์กรอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ องค์กรต่าง ๆ จึงต้องปรับตัวและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการองค์กรให้สามารถดำเนินต่อไปได้และเกิดความได้เปรียบในการแข่งขันเพื่อความเป็นผู้นำที่ก้าวนำองค์กรอื่น ๆ

OKRs เป็นแนวทางหนึ่งของการบริหารผลงานองค์กรที่ได้รับการพัฒนา และนำมาใช้ในหลายๆ องค์กรจนกลายเป็นปัจจัย สำคัญที่ทำให้องค์กรเหล่านั้นประสบความสำเร็จที่ผ่านมา ไมว่าจะเป็น Google Adobe Intel Twitter Zynga และอีกหลายๆ แห่ง รวมถึงหลายองค์กรในประเทศไทยก็เริ่มสนใจที่จะนำ ระบบนี้มาใช้แทนระบบบริหารผลงานแบบเดิม

Kaizen เป็นแนวคิดที่ทำใช้ในการบริหารการจัดการมีประสิทธิผล โดยมุ่งปรับปรุงวิธีการส่วนร่วมของพนักงานทุกคน บุคลากรทุกระดับ ร่วมกันแสวงหาแนวทางใหม่ ๆ เพื่อปรับปรุงวิธีการทำงานให้ดีขึ้นไปเรื่อย ๆ อย่างต่อเนื่อง บริษัทที่ประสบความสำเร็จมักนำเอาแนวคิดของไคเซ็นคือการยอมรับว่าการบริหารให้ประสบผลสำเร็จจะต้องแสวงหาวิธีการที่จะทำให้ลูกค้าพึงพอใจและตอบสนองความต้องการของลูกค้า

กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นกฎหมายใหม่ของไทยที่กำลังจะมีผลใช้บังคับในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 นี้ โดยกฎหมายนี้ได้กำหนดโทษทั้งในทางแพ่ง ทางอาญาและทางปกครองไว้สูงถึง 5 ล้าน ดังนั้น ทุก ๆ หน่วยที่มีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของป็นจำนวนมาก พนักงานทุกคน จึงต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนทัศนคติที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันข้อพิพาทและปํญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นต่อตัวผู้ปฏิบัติงานเองและต่อบริษัท

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้